Ford Motors och Henry Ford

Det amerikanska bilmärket Ford kan möjligen kallas det mest klassiska bilmärket någonsin. Åtminstone i betydelsen att Ford var den första tillverkaren som började serietillverka bilmodeller i syfte att sälja dem till “vanligt folk”. På tal om Ford, hör du till en yrkesgrupp som ser bilen som ett av dina viktigaste arbetsredskap? Om du exempelvis är…

Stridsvagnar

Stridsvagnar är en fordonsklass som kan spela många olika roller. Fordonsklassen som vi känner den idag deltog första gången i väpnad konflikt under 1900-talets inledning, men idén om stridsvagnar sträcker sig betydligt längre tillbaka i historien än så. Många menar att det går att spåra idén om stridsvagnar ända tillbaka till bronsåldern, då hade de…