Stridsvagnar

Stridsvagnar är en fordonsklass som kan spela många olika roller. Fordonsklassen som vi känner den idag deltog första gången i väpnad konflikt under 1900-talets inledning, men idén om stridsvagnar sträcker sig betydligt längre tillbaka i historien än så. Många menar att det går att spåra idén om stridsvagnar ända tillbaka till bronsåldern, då hade de…