Viktiga fordon i samhället

Varje dag används en mängd olika typer av fordon i samhället för olika syften. En del kan anses var viktigare än andra, men alla spelar en viktig roll för att saker och ting ska rulla på som vanligt. För att belysa hur pass viktiga olika fordon är kommer denna artikel ta upp hur de används…

Ford Motors och Henry Ford

Det amerikanska bilmärket Ford kan möjligen kallas det mest klassiska bilmärket någonsin. Åtminstone i betydelsen att Ford var den första tillverkaren som började serietillverka bilmodeller i syfte att sälja dem till “vanligt folk”. På tal om Ford, hör du till en yrkesgrupp som ser bilen som ett av dina viktigaste arbetsredskap? Om du exempelvis är…

Köpa bil till företaget

I stort sett alla företag behöver en eller flera företagsbilar. Ju fler anställda man har och ju mer företaget arbetar ute i fält, desto fler bilar behöver man. Men det finns en hel del saker att tänka på när det är dags att köpa en företagsbil. Välja rätt företagsbil För det första måste man ha…

Tåg

Ett mycket vanligt missförstånd är att många tror att järnvägar nästan alltid har funnits i Sverige, men sanningen är att de faktiskt kom till mycket

Stridsvagnar

Stridsvagnar är en fordonsklass som kan spela många olika roller. Fordonsklassen som vi känner den idag deltog första gången i väpnad konflikt under 1900-talets inledning, men idén om stridsvagnar sträcker sig betydligt längre tillbaka i historien än så. Många menar att det går att spåra idén om stridsvagnar ända tillbaka till bronsåldern, då hade de…

Att driva en bilverkstad

Det finns bilverkstäder i nästan alla svenska städer. De kan vara små eller stora. Vissa bilverkstäder tar emot alla olika bilmodeller, andra riktar in sig på vissa bilmärken. Det finns också verkstäder som kan ta emot husbilar och husvagnar. Det finns dock en hel del saker att tänka på när man driver eller ska starta…